Informujemy iż trwa nabór do VII edycji projektu "Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego".       

08-12-2014 10:46:53

Szkolenie- Uzależnienia 02.12.2014r.

            Dnia 02.12.2014r. w Sali Konferencyjnej na ulicy 3 Maja w Augustowie zostało przeprowadzone szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Uzależnienia”. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym był Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Łukasz Zubkiewicz.           
            Na spotkanie przybyło 15 osób wraz z dziećmi. Prowadzący wprowadził w tematykę uzależnień, która uderza w prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Omówił cztery sfery: biologiczną, psychiczną, duchową i społeczną oraz zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem działania alkoholu. Bardzo poruszający i trafiający do świadomości był film o oddziaływaniu używek na poszczególne narządy w organizmie ludzkim ( mózg, serce, wątroba, trzustka, naczynia krwionośne itp.). Zwrócono uwagę na aspekt społeczny, który dotyczy zarówno osobę uzależnioną jak i środowiska, w którym te osoby przebywają, tzw. współuzależnienie. Poruszono zagadnienia przyczyn: palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków czy dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przekazywana wiedza była pokazywana na ekranie w postaci slajdów.
            Były też pytania, które aktywizowały uczestników spotkania. Określono pozytywne i negatywne skutki picia alkoholu. Cieszył fakt, że do wypowiedzi zgłaszały się także dzieci i młodzież, które trafnie odpowiadały na stawiane pytania.
         
Na zakończenie zostały rozdane materiały szkoleniowe dzięki, którym uczestnicy będą mogli wracać do poruszonych zagadnień. Szkolenie przebiegło w atmosferze powagi i odpowiedzialności za osoby, które popadły w różnego rodzaju uzależnienia.
24-10-2014 12:46:34

Szkolenie dla rodzin zastępczych- "Wpływ relacji między kobietą a mężczyzną na funkcjonowanie rodziny" 28.10.2014r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zapraszają na seminarium:

"Wpływ relacji między kobietą a mężczyzną na funkcjonowanie rodziny".

Spotkanie odbędzie się w terminie:
28 października 2014r., w godz. 15:30- 17:00
w Biurze Projektu, ul. 3-go Maja 13,
16-300 Augustów ( II piętro, Salakonferencyjna nr 6).

W czasie spotkania zostanie omówiony pomysł grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i nie tylko oraz spotkania z Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

ZAPRASZAMY!!!!!!
06-08-2014 12:18:54

UWAGA - WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt: „Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa  mieszkańców powiatu augustowskiego" posiada wolne miejsca na niżej wymienione szkolenia:

1.    Obsługa kas fiskalnych
2.    Kadry i płace
3.    Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej  z modułem języka niemieckiego
4.    Kelner - barman
5.    Operator koparko - ładowarki
6.    Spawacz metodą MAG 135
7.    Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

oraz wolne miejsca na liście rezerwowej do szkoleń:

1.    Prawo jazdy kat B
2.    Prawo jazdy kat C

W związku z powyższym zapraszamy chętne do udziału w szkoleniach osoby bezrobotne do zgłaszania się do Biura Projektu - ul. 3 Maja 13, II piętro, pok. nr 5. Ponadto informujemy, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (łącznie z badaniami lekarskimi jeśli są wymagane), a uczestnicy mają zapewnione materiały edukacyjne i zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Biura Projektu (ul. 3 Maja 13) oraz pod numerem telefonu: 87 641 02 04.


24-06-2014 13:09:29

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT III


!!! UWAGA !!!


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami, termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa 30 sierpnia 2014 roku.


Termin przyjmowania wniosków w module II nie ulega zmianie - trwa do 30 wrzesnia 2014 roku.
«
18-06-2014 10:47:37

Podsumowanie konkursu plastycznego w Nadleśnictwie Płaska 13.06.2014

                Dnia 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie ludzi” zorganizowanym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy ścisłej i aktywnej współpracy z Nadleśnictwami Augustów, Płaska i Szczebra.

            Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez 41 uczestników w wieku od 4 do 22 lat. Zostały one podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i młodsi (5 osób i 5 prac), szkoła podstawowa (24 osoby i 28 prac), gimnazjum (9 osób i 11 prac) i szkoła średnia i starsi (3 osoby i 4 prace). Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.

            Komisja konkursowa w składzie: Monika Pacuk (PCPR w Augustowie), Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska), Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra), Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów) zebrała się dnia 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w PCPR w Augustowie w celu wyboru najlepszych prac.

Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę prac, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla rodzeństwa: Natalii Grabowskiej, Pauliny Grabowskiej, Kariny Grabowskiej i Karoliny Grabowskiej, które odebrały nagrodę osobiście wraz z babcią. Pozostałe nagrody były wręczane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Płaska Pana Tomasza Jarosza.

Były też ciepłe słowa dotyczące organizacji konkursu oraz podziękowanie za bliską i owocną współpracę z nadleśnictwami, które w imieniu rodzin zastępczych skierował Pan Dyrektor Zdzisław Wasilewski.

Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie. Odbyło się także ognisko z kiełbaskami, Nadleśnictwo Płaska przygotowało bardzo suto zastawione stoły, nikt z ogniska nie wyszedł głodny. Dziękujemy za to przygotowanie Nadleśniczemu Panu Leszkowi Skubisowi, Pani Dorocie Piechowskiej i pracownikom Nadleśnictwa Płaska.

Cała uroczystość trwała około 2 godzin , wszyscy bawili się dobrze , dzieci  miały dużo miejsca do wybiegania się i zabawy .

Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

06-06-2014 12:20:15

Wyniki konkursu plastycznego!!!!

    
     W dniu 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 zebrała się komisja konkursowa w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym pt. „Przyroda w świecie ludzi”.

     Skład komisji konkursowej:
1)      Monika Pacuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie)
2)      Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
3)      Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)
4)      Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów)

Wyniki kategorii:
     Przedszkola i dzieci młodsze:
1)      Zbigniew Dzietczyk
2)      Patryk Krasiński
3)      Klaudia Dymek

     Szkoła podstawowa:
1)      Kacper Zagórski
2)      Patryk Wawiórko
3)      Julia Piątkiewicz
    
     Gimnazjum:
1)      Artur Nowakowski i Joanna Dołęgowska
2)      Anna Zamojska i Oliwia Dołęgowska
3)      Karol Kozłowski i Natalia Grabowska

     Szkoła średnia:
1)      Krzysztof Kowalski
2)      Anna Michniewicz i Katarzyna Michniewicz

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę wraz z dyplomem!!!!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach o godzinie 13:00. Planowane jest ognisko i spacer po ścieżce edukacyjnej. Serdecznie zapraszamy!!!!
W razie problemu z dojazdem prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (87)643-20-71.
07-03-2014 09:18:27

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT IIPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd" mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy 
ul. Młyńskiej 52, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie:

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Od 10 marca do 30 marca 2014 r. (semestr letni)

Od 01 wrzesnia do 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniajacych aktywizacje społeczną i zawodową w trybie ciągłym

od 01 kwietnia do 30 września 2014 r.


Szczegółwe cele programu oraz druki wniosków do pobrania znajduja się w zakładce:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ Aktywny Samorząd:

http://www.pcpr.augustow.pl/kat/id/116


10-02-2014 13:34:04

Kulig i ognisko 2014

          
          Dnia 5 lutego 2014r. o godzinie 10:00 w Stadninie koni w Żarnowie odbył się kulig z ogniskiem dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego. Zajęcia zostały zorganizowane przez    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
     
         
Celem spotkania było wypełnienie czasu wolnego w ferie dla dzieci oraz zapoznanie się przez rodziny zastępcze. 
            
         
Na saniach jeździły dwie grupy, piękne widoki pól i lasów podziwialiśmy czując wiatr we włosach. W ten mroźny dzień ogrzewały nas promienie słoneczne przedzierające się przez chmury. Kulig trwał około 50 minut.
          
         
Gdy wróciliśmy z kuligu to paliło się już ognisko przy którym mogliśmy się ogrzać. Każdy miał ze sobą kiełbaski, którymi się posililiśmy. W trakcie ogniska została przyniesiona gorąca herbata, która rozgrzewała nas w ten mroźny dzień.
        
         
Dzieci miały także możliwość przejechania się na koniu, i chętnie  z tego korzystały. Koordynator robił zdjęcia aby każde dziecko miało pamiątkę. Po ognisku wszyscy  rozjechali się do domów prosząc o kolejne atrakcje przygotowywane przez PCPR.

         
Więcej zdjęć w zakładce: Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Kulig z ogniskiem.