01-02-2016 13:12:38

PROGRAM: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”


!!! OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Ponadto w konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

Treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


26-01-2016 09:36:51

KULIG Z OGNISKIEM

27 stycznia 2016r. godz. 10:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 
serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych
na
KULIG Z OGNISKIEM
Kulig odbędzie się w dniu
27 stycznia 2016 r.
o godzinie 10:00
w Gospodarstwie agroturystycznym FUTOR
Podnowinka 24, 16-304 Nowinka

Informujemy, iż spotkanie zakończy się ogniskiem wraz z ciepłą herbatą.

21-12-2015 22:53:44

ZAPROSZENIE NA BAL PRZEBIERAŃCÓW Z ANIMATOREM

ZAPROSZENIE  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 
serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami 
na
BAL PRZEBIERAŃCÓW Z ANIMATOREM
podczas którego odbędzie się konkurs na najlepsze przebranie
Bal odbędzie się w dniu 05.01.2016r.
o godzinie 10:00
w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A
16-300 Augustów
«
21-12-2015 22:17:07

JASEŁKA 14.12.2015 r.

Dnia 14 grudnia 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie po raz kolejny zorganizowało Jasełka i spotkanie z Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu augustowskiego. Miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach serdeczne podziękowania należą się sponsorom, którzy tak hojnie zechcieli nas wesprzeć w tym przedsięwzięciu. To głównie dzięki ich ofiarności można było przygotować 60 upominków dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wraz z rodzinami zastępczymi dziękują wszystkim darczyńcom oraz osobom, które ufundowały paczki i zaangażowały się w organizację Jasełek i spotkania z Mikołajem

Nasze podziękowania kierujemy do:

- Centrum Budowlanego Koszewscy, Augustów;

- Zakładu Piekarniczego Jerzy Bernatowicz, Augustów;

- Restauracji „Pod Jabłoniami, Augustów;

- „Rozbud” A. Łapiński, Augustów;

- „Transdźwig „ Zawadzcy, Augustów;

- Nadleśnictwa Augustów;

- Dobkowski Paliwa, Augustów.

Bardzo serdecznie dziękujemy Marii Kiłyk Siostrze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej za  udostępnienie nam sali, w której możliwe było zorganizowanie spotkania.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Transportowemu Necko Augustów, za transport dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami do miejsca spotkania.

Dzięki Państwu ten dzień był niezwykle wyjątkowy, a na twarzach dzieci widniał szeroki uśmiech!

 Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

09-06-2015 11:17:38

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”- podsumowanie III edycji konkursu plastycznego

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”            

        Dnia 01.06.2015r.  o godzinie 13:00 w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie III edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie moich marzeń” zorganizowanego przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz Nadleśnictwami Augustów, Płaska oraz Szczebra. W konkursie brały udział dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego.           
       
W konkursie udział wzięły 53 osoby, które przekazały 58 prac, technika dowolna ale najwięcej było prac malowanych i rysowanych. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe (przedszkola i młodsi, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia i wyższa).
Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.            
       
Było nas ponad 70 osób z różnych części powiatu, a wszyscy czuli się tak jakby znali się od dawna. Część oficjalną rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa Płaska- Leszek Bejm. Przywitał on dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości (m.in. ks. Wojciecha Jabłońskiego- Proboszcza parafii w Studzienicznej, Dorotę Piechowską
z Nadleśnictwa Płaska, Romana Rogozińskiego z Nadleśnictwa Augustów, Pawła Glińskiego z Nadleśnictwa Szczebra, Zdzisława Wasilewskiego- Dyrektora PCPR w Augustowie oraz Alinę Saczek- przedstawiciela Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” z Lipska
). Następnie przemówił ksiądz Wojciech oraz Dyrektor PCPR. 
           
       
Uroczystość została wzbogacona występem Karola Wolskiego, który zaśpiewał dwie piosenki Elvisa Presleya (aktora i kabareciarza z Krakowa, który występuje w Grupie Rafała Kmity). 
           
      
Następnie wręczono wszystkim uczestnikom pokaźne nagrody (książki, gry planszowe, albumy, kolorowanki, czapki z daszkiem oraz inne gadżety związane z przyrodą). Wszystkie nagrody zostały za sponsorowane przez nadleśnictwa powiatu augustowskiego.
        Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę pracy, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla Pawła Kowalskiego. Pozostałe nagrody były wręczane przez Karola Wolskiego, który chętnie pozował z dziećmi do zdjęć.
        Kolejnym punktem podsumowania było ognisko z kiełbaskami, podawane były prosto z rusztu i smakowały niesamowicie. Były rozmowy, zdjęcia i zabawy na placu. Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie.
       
Czas unikalnego klimatu szybko minął, pełni pozytywnych wrażeń i emocji wracaliśmy do domów aby nabrać sił do kolejnych zadań mających na celu integrację społeczną różnych środowisk, udzielenie informacji o funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zachęcenie mieszkańców do włączenia się w troskę o dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej i stworzenie im przyjaznego domu poprzez podjęcie się odpowiedzialnej funkcji rodzica zastępczego do czego gorąco zachęcamy.
       
Dziękujemy Panom Nadleśniczym: Leszkowi Skubis, Wojciechowi Stankiewiczowi oraz Tadeuszowi Wasilewskiemu. A w szczególności chciałbym podziękować Pani Dorocie Piechowskiej, Panu Romanowi Rogozińskiemu oraz Panu Pawłowi Glińskiemu za super przyjemną i bezproblemową współpracę. 

                                                                                                                       Łukasz Zubkiewicz

Zapraszamy także do przeczytania artykułu o konkursie z Augustowskiego Reportera:
http://augustowskireporter.pl/aktualnosci/3349-rozwijac-sie-i-spelniac-marzenia.html
 
22-05-2015 10:44:15

WYNIKI!!!! Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 2015!!!


W dniu 22.05.2015r. o godzinie 8:00, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, zebrała się komisja konkursowa w składzie:
- Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)- przewodniczący Komisji
- Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
- Monika Pacuk (PCPR Augustów)
- Alina Saczek (PCPR Augustów)
mająca na celu rostrzygnięcie wyników konkursu plastycznego pt. "Przyroda w świecie moich marzeń".

Wyniki konkursu:

Kategoria: wiek przedszkolny

I miejsce: Amelia Rydzewska
II miejsce: Maja Bogdanowicz
III miejsce: Edyta Romańczuk
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Brayan Ciwiński
II miejsce: Marcin Zdancewicz
III miejsce: Weronika Dołęgowska
Kategoria: gimnazjum
I miejsce: Paulina Grabowska
II miejsce: Oliwia Dołęgowska
III miejsce: Karol Kozłowski i Kacper Naumowicz
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Paweł Kowalski
II miejsce: Krzysztof Kowalski
III miejsce: Katarzyna Sieńkowska i Patryk Skirgajło.
12-05-2015 11:55:27

III edycja konkursu plastycznego pt."PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ"

ZAPROSZENIE  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
wraz z
Nadleśnictwami powiatu augustowskiego
serdecznie zapraszają 
na
Ognisko i podsumowanie
III edycji konkursu plastycznego pt.
„PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ”
dn. 01 czerwca 2015r.,
o godz. 13.00
w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach
Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska.  

Dla osób zainteresowanych bez transportu podstawiony będzie Bus, który zawiezie na ognisko i odwiezie do Augustowa. Bus podstawiony będzie o 12:15 pod PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52- prosimy o telefoniczne poinformowanie o chęci zarezerwowania miejsca.

Gościem specjalnym podsumowania konkursu będzie KAROL WOLSKI- aktor- kabareciarz z Krakowa. Występuję m.in. w serialu „SZKOŁA” w którym wciela się w rolę informatyka- Piotra Gądka oraz jest członkiem Kabaretu Rafała Kmity z Krakowa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (876432071).

Zapraszamy dzieci i opiekunów!!!! 
30-03-2015 11:49:30

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ"


WARUNKI UCZESTNICTA W III EDYCJI KONKURSU  PLASTYCZNEGO
 PT.:
 „ PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ”:
1.       Organizator i współorganizatorzy:
·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,  ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów;
·         Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów;
·         Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka;
·         Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska.
2.       Warunki uczestnictwa:
·         konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz z rodzinnych domów dziecka z     powiatu augustowskiego
·         konkurs przeprowadzony jest w pięciu kategoriach wiekowych
ü        przedszkola
ü        uczniowie szkół podstawowych
ü        uczniowie gimnazjów
ü        uczniowie szkół średnich i wyższych
·         technika prac: sposób wykonania prac jest dowolny (kredki, mazaki, farby, wycinanki, akwarele, materiały takie jak: ryż, kasza, makaron itp.)
·         format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 (zwykła kartka z bloku rysunkowego/technicznego).
3.       Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
·         dane osobowe autora oraz wiek,
·         adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,
·         prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami;
4.       Czas trwania konkursu:                                                   09.04.2015r.- 20.05.2015r.
5.       Przebieg konkursu plastycznego:
Prace należy przekazywać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie   na adres:
·         ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów 
Informacje o rozdaniu nagród, miejscu ich wręczenia oraz wyniki konkursu umieszczone będą do
27.05.2015r.
na stronie:
  
www.pcpr.augustow.pl
6.       Nagrody:
·         Nagrodzone będą wszystkie prace, które będą uczestniczyły w konkursie.
·         Za I, II i III miejsca w każdej kategorii nagrody będą atrakcyjniejsze.
·         Każdy z uczestników dostanie także dyplom uczestnictwa.
 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Łukasz Zubkiewicz
tel. 87-643-20-71
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

05-02-2015 09:11:18

Bal karnawałowy 29.01.2015r.


          Dnia 29 stycznia 2015 roku w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Stroną organizacyjną imprezy zajęli się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pod kierownictwem Moniki Pacuk oraz dyrekcji i pracowników bursy w Augustowie. Nad wszystkim czuwał Dyrektor PCPR w Augustowie, Pan Zdzisław Wasilewski.

Do przeprowadzenia imprezy zostały udostępnione dwie sale oraz część stołówki. Około godz. 15.00 zaczęły przybywać rodziny zastępcze, które poprzebierały swoje pociech w różne postacie oraz przyniosły ze sobą ciasta oraz kanapki, aby nikt nie czuł się głodny i zapomniany.  Na jednej z sal DJ zachęcał do zabaw młodzież i dorosłych w rytmie dysko, natomiast na drugiej były prowadzone zabawy dla dzieci przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone przez animatora dziecięcego Panią Ewę Dańską. Były pokazy cyrkowe, zabawy ruchowe, integracyjne, konkursy na mistrza w pokonywaniu przeszkód, pokaz działania wulkanu itp. Różnorodność zabaw zachęcała dzieci do czynnego udziału. Słuchały uważnie i chętnie wykonywały polecenia osoby prowadzącej osiągając rewelacyjne wyniki (np.: potrafiły kręcić talerzykami nie tylko na patyku ale i na własnym palcu).

Do udziału w zabawach włączały się dzieci przebywające w bursie na zimowisku. Bariery topniały bardzo szybko i wszyscy świetnie się bawili. Nawet młodzież, która na początku z pewnymi oporami patrzyła na parkiet, z czasem ulegała muzyce i wychodziła na parkiet. Były też próby samodzielnych śpiewów. Zostały nawiązywane nowe kontakty i przyjaźnie. Opiekunowie mieli czas na wymianę swoich spostrzeżeń i trosk.

Około 19.00 spotkanie dobiegło końca. Uśmiech dzieci i zadowolone twarze młodzieży świadczyły, że zabawa była udana. Integracja zaowocowała wspólnymi działaniami na rzecz pozostawienia porządku w zajmowanych pomieszczeniach.

Pozostała wdzięczność dla dyrekcji i pracowników bursy za możliwość zorganizowania takiej imprezy.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ