Informujemy iż trwa nabór do VII edycji projektu "Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego".       

«
23-12-2014 10:00:29

Choinka i Jasełka 19.12.2014r.

         
          Dnia 19.12.2014r. w budynku Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt w Augustowie, Koordynatorzy i pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zorganizowali Choinkę dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku do 10 lat.
         
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 od przywitania przez Dyrektora PCPR- Zdzisława Wasilewskiego licznie przybyłych uczestników i gości. Choinkę ubogacił występ dziewcząt z DPS-u. Bogate stroje, ciekawa akcja, dobre przygotowanie podopiecznych sprawiły, że dzieci były pod wrażeniem ciągle zmieniającej się scenerii Jasełek.
         
Następnie przybył Mikołaj ze świtą i licznymi prezentami. Dzieci odważnie podchodziły do Mikołaja po przygotowane im paczki, dzieliły się znajomością wierszy, piosenek oraz był też koncert na cymbałkach. Obdarowane szczęśliwe dzieci wracały do swoich opiekunów.
         
Na zakończenie składano życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Dyrektor PCPR podziękował sponsorom dzięki, którym można było zakupić paczki i zorganizować uroczystość oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek (pączki, ciastka, cukierki, napoje, herbata, kawa). Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem opuszczali DPS niosąc świąteczny nastrój dla tych, którzy pozostali w domach. 
08-12-2014 10:46:53

Szkolenie- Uzależnienia 02.12.2014r.

           
            
Dnia 02.12.2014r. w Sali Konferencyjnej na ulicy 3 Maja w Augustowie zostało przeprowadzone szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Uzależnienia”. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym był Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Łukasz Zubkiewicz.
           
            Na spotkanie przybyło 15 osób wraz z dziećmi. Prowadzący wprowadził w tematykę uzależnień, która uderza w prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Omówił cztery sfery: biologiczną, psychiczną, duchową i społeczną oraz zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem działania alkoholu. Bardzo poruszający i trafiający do świadomości był film o oddziaływaniu używek na poszczególne narządy w organizmie ludzkim ( mózg, serce, wątroba, trzustka, naczynia krwionośne itp.). Zwrócono uwagę na aspekt społeczny, który dotyczy zarówno osobę uzależnioną jak i środowiska, w którym te osoby przebywają, tzw. współuzależnienie. Poruszono zagadnienia przyczyn: palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków czy dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przekazywana wiedza była pokazywana na ekranie w postaci slajdów.
            Były też pytania, które aktywizowały uczestników spotkania. Określono pozytywne i negatywne skutki picia alkoholu. Cieszył fakt, że do wypowiedzi zgłaszały się także dzieci i młodzież, które trafnie odpowiadały na stawiane pytania.
         
Na zakończenie zostały rozdane materiały szkoleniowe dzięki, którym uczestnicy będą mogli wracać do poruszonych zagadnień. Szkolenie przebiegło w atmosferze powagi i odpowiedzialności za osoby, które popadły w różnego rodzaju uzależnienia.
24-10-2014 12:46:34

Szkolenie dla rodzin zastępczych- "Wpływ relacji między kobietą a mężczyzną na funkcjonowanie rodziny" 28.10.2014r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zapraszają na seminarium:

"Wpływ relacji między kobietą a mężczyzną na funkcjonowanie rodziny".

Spotkanie odbędzie się w terminie:
28 października 2014r., w godz. 15:30- 17:00
w Biurze Projektu, ul. 3-go Maja 13,
16-300 Augustów ( II piętro, Salakonferencyjna nr 6).

W czasie spotkania zostanie omówiony pomysł grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i nie tylko oraz spotkania z Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

ZAPRASZAMY!!!!!!
06-08-2014 12:18:54

UWAGA - WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt: „Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa  mieszkańców powiatu augustowskiego" posiada wolne miejsca na niżej wymienione szkolenia:

1.    Obsługa kas fiskalnych
2.    Kadry i płace
3.    Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej  z modułem języka niemieckiego
4.    Kelner - barman
5.    Operator koparko - ładowarki
6.    Spawacz metodą MAG 135
7.    Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

oraz wolne miejsca na liście rezerwowej do szkoleń:

1.    Prawo jazdy kat B
2.    Prawo jazdy kat C

W związku z powyższym zapraszamy chętne do udziału w szkoleniach osoby bezrobotne do zgłaszania się do Biura Projektu - ul. 3 Maja 13, II piętro, pok. nr 5. Ponadto informujemy, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (łącznie z badaniami lekarskimi jeśli są wymagane), a uczestnicy mają zapewnione materiały edukacyjne i zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Biura Projektu (ul. 3 Maja 13) oraz pod numerem telefonu: 87 641 02 04.


24-06-2014 13:09:29

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT III


!!! UWAGA !!!


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami, termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa 30 sierpnia 2014 roku.


Termin przyjmowania wniosków w module II nie ulega zmianie - trwa do 30 wrzesnia 2014 roku.
18-06-2014 10:47:37

Podsumowanie konkursu plastycznego w Nadleśnictwie Płaska 13.06.2014

                Dnia 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie ludzi” zorganizowanym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy ścisłej i aktywnej współpracy z Nadleśnictwami Augustów, Płaska i Szczebra.

            Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez 41 uczestników w wieku od 4 do 22 lat. Zostały one podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i młodsi (5 osób i 5 prac), szkoła podstawowa (24 osoby i 28 prac), gimnazjum (9 osób i 11 prac) i szkoła średnia i starsi (3 osoby i 4 prace). Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.

            Komisja konkursowa w składzie: Monika Pacuk (PCPR w Augustowie), Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska), Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra), Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów) zebrała się dnia 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w PCPR w Augustowie w celu wyboru najlepszych prac.

Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę prac, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla rodzeństwa: Natalii Grabowskiej, Pauliny Grabowskiej, Kariny Grabowskiej i Karoliny Grabowskiej, które odebrały nagrodę osobiście wraz z babcią. Pozostałe nagrody były wręczane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Płaska Pana Tomasza Jarosza.

Były też ciepłe słowa dotyczące organizacji konkursu oraz podziękowanie za bliską i owocną współpracę z nadleśnictwami, które w imieniu rodzin zastępczych skierował Pan Dyrektor Zdzisław Wasilewski.

Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie. Odbyło się także ognisko z kiełbaskami, Nadleśnictwo Płaska przygotowało bardzo suto zastawione stoły, nikt z ogniska nie wyszedł głodny. Dziękujemy za to przygotowanie Nadleśniczemu Panu Leszkowi Skubisowi, Pani Dorocie Piechowskiej i pracownikom Nadleśnictwa Płaska.

Cała uroczystość trwała około 2 godzin , wszyscy bawili się dobrze , dzieci  miały dużo miejsca do wybiegania się i zabawy .

Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

06-06-2014 12:20:15

Wyniki konkursu plastycznego!!!!

    
     W dniu 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 zebrała się komisja konkursowa w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym pt. „Przyroda w świecie ludzi”.

     Skład komisji konkursowej:
1)      Monika Pacuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie)
2)      Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
3)      Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)
4)      Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów)

Wyniki kategorii:
     Przedszkola i dzieci młodsze:
1)      Zbigniew Dzietczyk
2)      Patryk Krasiński
3)      Klaudia Dymek

     Szkoła podstawowa:
1)      Kacper Zagórski
2)      Patryk Wawiórko
3)      Julia Piątkiewicz
    
     Gimnazjum:
1)      Artur Nowakowski i Joanna Dołęgowska
2)      Anna Zamojska i Oliwia Dołęgowska
3)      Karol Kozłowski i Natalia Grabowska

     Szkoła średnia:
1)      Krzysztof Kowalski
2)      Anna Michniewicz i Katarzyna Michniewicz

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę wraz z dyplomem!!!!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach o godzinie 13:00. Planowane jest ognisko i spacer po ścieżce edukacyjnej. Serdecznie zapraszamy!!!!
W razie problemu z dojazdem prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (87)643-20-71.
07-03-2014 09:18:27

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT IIPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd" mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy 
ul. Młyńskiej 52, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie:

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Od 10 marca do 30 marca 2014 r. (semestr letni)

Od 01 wrzesnia do 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniajacych aktywizacje społeczną i zawodową w trybie ciągłym

od 01 kwietnia do 30 września 2014 r.


Szczegółwe cele programu oraz druki wniosków do pobrania znajduja się w zakładce:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ Aktywny Samorząd:

http://www.pcpr.augustow.pl/kat/id/116


10-02-2014 13:34:04

Kulig i ognisko 2014

          
          Dnia 5 lutego 2014r. o godzinie 10:00 w Stadninie koni w Żarnowie odbył się kulig z ogniskiem dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego. Zajęcia zostały zorganizowane przez    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
     
         
Celem spotkania było wypełnienie czasu wolnego w ferie dla dzieci oraz zapoznanie się przez rodziny zastępcze. 
            
         
Na saniach jeździły dwie grupy, piękne widoki pól i lasów podziwialiśmy czując wiatr we włosach. W ten mroźny dzień ogrzewały nas promienie słoneczne przedzierające się przez chmury. Kulig trwał około 50 minut.
          
         
Gdy wróciliśmy z kuligu to paliło się już ognisko przy którym mogliśmy się ogrzać. Każdy miał ze sobą kiełbaski, którymi się posililiśmy. W trakcie ogniska została przyniesiona gorąca herbata, która rozgrzewała nas w ten mroźny dzień.
        
         
Dzieci miały także możliwość przejechania się na koniu, i chętnie  z tego korzystały. Koordynator robił zdjęcia aby każde dziecko miało pamiątkę. Po ognisku wszyscy  rozjechali się do domów prosząc o kolejne atrakcje przygotowywane przez PCPR.

         
Więcej zdjęć w zakładce: Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Kulig z ogniskiem.