Informujemy iż trwa nabór do VII edycji projektu "Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego".       

06-08-2014 12:18:54

UWAGA - WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt: „Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa  mieszkańców powiatu augustowskiego" posiada wolne miejsca na niżej wymienione szkolenia:

1.    Obsługa kas fiskalnych
2.    Kadry i płace
3.    Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej  z modułem języka niemieckiego
4.    Kelner - barman
5.    Operator koparko - ładowarki
6.    Spawacz metodą MAG 135
7.    Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

oraz wolne miejsca na liście rezerwowej do szkoleń:

1.    Prawo jazdy kat B
2.    Prawo jazdy kat C

W związku z powyższym zapraszamy chętne do udziału w szkoleniach osoby bezrobotne do zgłaszania się do Biura Projektu - ul. 3 Maja 13, II piętro, pok. nr 5. Ponadto informujemy, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (łącznie z badaniami lekarskimi jeśli są wymagane), a uczestnicy mają zapewnione materiały edukacyjne i zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Biura Projektu (ul. 3 Maja 13) oraz pod numerem telefonu: 87 641 02 04.


12-07-2014 22:04:38

Zdjęcia z Podsumowania konkursu plastycznego!!!!


Zdjęcia z podsumowania konkursu plastycznego umieszczone zostały w zakładce: Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Konkurs plastyczny 2014.

Osoby biorące udział w konkursie i chcące otrzymać zdjęcia z Podsumowania proszone są o wizytę u Koordynatorów. Serdecznie zapraszamy!!!!

 

 

24-06-2014 13:09:29

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT III


!!! UWAGA !!!


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami, termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa 30 sierpnia 2014 roku.


Termin przyjmowania wniosków w module II nie ulega zmianie - trwa do 30 wrzesnia 2014 roku.
«
18-06-2014 10:47:37

Podsumowanie konkursu plastycznego w Nadleśnictwie Płaska 13.06.2014

                Dnia 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie ludzi” zorganizowanym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy ścisłej i aktywnej współpracy z Nadleśnictwami Augustów, Płaska i Szczebra.

            Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez 41 uczestników w wieku od 4 do 22 lat. Zostały one podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i młodsi (5 osób i 5 prac), szkoła podstawowa (24 osoby i 28 prac), gimnazjum (9 osób i 11 prac) i szkoła średnia i starsi (3 osoby i 4 prace). Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.

            Komisja konkursowa w składzie: Monika Pacuk (PCPR w Augustowie), Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska), Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra), Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów) zebrała się dnia 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w PCPR w Augustowie w celu wyboru najlepszych prac.

Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę prac, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla rodzeństwa: Natalii Grabowskiej, Pauliny Grabowskiej, Kariny Grabowskiej i Karoliny Grabowskiej, które odebrały nagrodę osobiście wraz z babcią. Pozostałe nagrody były wręczane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Płaska Pana Tomasza Jarosza.

Były też ciepłe słowa dotyczące organizacji konkursu oraz podziękowanie za bliską i owocną współpracę z nadleśnictwami, które w imieniu rodzin zastępczych skierował Pan Dyrektor Zdzisław Wasilewski.

Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie. Odbyło się także ognisko z kiełbaskami, Nadleśnictwo Płaska przygotowało bardzo suto zastawione stoły, nikt z ogniska nie wyszedł głodny. Dziękujemy za to przygotowanie Nadleśniczemu Panu Leszkowi Skubisowi, Pani Dorocie Piechowskiej i pracownikom Nadleśnictwa Płaska.

Cała uroczystość trwała około 2 godzin , wszyscy bawili się dobrze , dzieci  miały dużo miejsca do wybiegania się i zabawy .

Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

06-06-2014 12:20:15

Wyniki konkursu plastycznego!!!!

    
     W dniu 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 zebrała się komisja konkursowa w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym pt. „Przyroda w świecie ludzi”.

     Skład komisji konkursowej:
1)      Monika Pacuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie)
2)      Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
3)      Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)
4)      Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów)

Wyniki kategorii:
     Przedszkola i dzieci młodsze:
1)      Zbigniew Dzietczyk
2)      Patryk Krasiński
3)      Klaudia Dymek

     Szkoła podstawowa:
1)      Kacper Zagórski
2)      Patryk Wawiórko
3)      Julia Piątkiewicz
    
     Gimnazjum:
1)      Artur Nowakowski i Joanna Dołęgowska
2)      Anna Zamojska i Oliwia Dołęgowska
3)      Karol Kozłowski i Natalia Grabowska

     Szkoła średnia:
1)      Krzysztof Kowalski
2)      Anna Michniewicz i Katarzyna Michniewicz

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę wraz z dyplomem!!!!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach o godzinie 13:00. Planowane jest ognisko i spacer po ścieżce edukacyjnej. Serdecznie zapraszamy!!!!
W razie problemu z dojazdem prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (87)643-20-71.
07-03-2014 09:18:27

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT IIPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd" mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy 
ul. Młyńskiej 52, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie:

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Od 10 marca do 30 marca 2014 r. (semestr letni)

Od 01 wrzesnia do 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniajacych aktywizacje społeczną i zawodową w trybie ciągłym

od 01 kwietnia do 30 września 2014 r.


Szczegółwe cele programu oraz druki wniosków do pobrania znajduja się w zakładce:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ Aktywny Samorząd:

http://www.pcpr.augustow.pl/kat/id/116


27-02-2014 09:47:20

Program wyrównywania różnic między regionami II


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż Powiat Augustowski przystąpił do realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

W związku z powyższym ustala się termin składania wniosków do Jednostki samorządu dotyczących obszarów programu A, B, C i G do dnia 31.03.2014 r.

Materiały informacyjne, procedury oraz formularze i załączniki dostępne na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

20-02-2014 08:25:59

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT dla osób zainteresowanych realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Obecnie w Funduszu trwają  prace dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Termin składania wniosków oraz formularze druków, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.pcpr.augustow.pl oraz będą dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel. (87) 643 20 71, po podpisaniu umowy przez Powiat Augustowski z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku pod adresem
www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd”.
10-02-2014 13:34:04

Kulig i ognisko 2014

          
          Dnia 5 lutego 2014r. o godzinie 10:00 w Stadninie koni w Żarnowie odbył się kulig z ogniskiem dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego. Zajęcia zostały zorganizowane przez    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
     
       
         
Celem spotkania było wypełnienie czasu wolnego w ferie dla dzieci oraz zapoznanie się przez rodziny zastępcze. 
            

         
Na saniach jeździły dwie grupy, piękne widoki pól i lasów podziwialiśmy czując wiatr we włosach. W ten mroźny dzień ogrzewały nas promienie słoneczne przedzierające się przez chmury. Kulig trwał około 50 minut.
          
  
         
Gdy wróciliśmy z kuligu to paliło się już ognisko przy którym mogliśmy się ogrzać. Każdy miał ze sobą kiełbaski, którymi się posililiśmy. W trakcie ogniska została przyniesiona gorąca herbata, która rozgrzewała nas w ten mroźny dzień.
        
    
         
Dzieci miały także możliwość przejechania się na koniu, i chętnie  z tego korzystały. Koordynator robił zdjęcia aby każde dziecko miało pamiątkę. Po ognisku wszyscy  rozjechali się do domów prosząc o kolejne atrakcje przygotowywane przez PCPR.

         
Więcej zdjęć w zakładce: Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Kulig z ogniskiem. 
07-02-2014 09:48:48

Zajęcia z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach 2014

          
          Dnia 4 lutego 2014 roku o godzinie 10:00 w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się spotkanie dzieci i ich rodziców zastępczych z przedstawicielem Nadleśnictwa, Panią Dorotą Piechowską, która zajmuje się m.in. edukacją. Zajęcia były prowadzone pod następującym tytułem: „Tropienie zwierząt i spacer edukacyjną ścieżką po Puszczy Augustowskiej”. Głównymi pomysłodawcami byli koordynatorzy pieczy zastępczej wraz
z Panią Dorotą.

         
Celem spotkania było wypełnienie czasu wolnego w ferie oraz poznanie zasad panujących, które należy przestrzegać w lesie. 

         
Pani Dorota opowiadała o zwierzętach, które żyją w Puszczy Augustowskiej, pokazywała ich tropy i oprowadzała o ścieżce edukacyjnej przy Nadleśnictwie. W trakcie dzieci zadawały pytania i próbowały rozpoznawać tropy. 

         
Nadleśnictwo przygotowało ognisko przy którym mogliśmy się ogrzać, także mogliśmy posilić się kiełbaskami i wypić gorącą herbatę. Uczestnicy pożywili się przed kolejnymi atrakcjami przygotowanymi przez Panią Dorotę. 

         
Po ognisku zostaliśmy oprowadzenie po biurze i ruszyliśmy na bindugę przy Kanale Augustowskim obejrzeć giełdę drzewa. Dzieci miały możliwość pobiegania i poskakania po ściętych drzewach a opiekunowie raczyli się pięknymi krajobrazami. 

         
Na koniec wszyscy pojechaliśmy do Płaskiej obejrzeć pomnik upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II z 1999r.  Zmęczeni ale także pełni wrażeń wróciliśmy do Augustowa, rozeszliśmy się do domów.

         
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje Nadleśnictwu Płaska za współpracę i chęć pomocy.

          
Zdjęcia w zakładce: Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Tropienie zwierząt w Płaskiej.