09-06-2015 11:17:38

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”- podsumowanie III edycji konkursu plastycznego

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”            

        Dnia 01.06.2015r.  o godzinie 13:00 w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie III edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie moich marzeń” zorganizowanego przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz Nadleśnictwami Augustów, Płaska oraz Szczebra. W konkursie brały udział dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego.           
       
W konkursie udział wzięły 53 osoby, które przekazały 58 prac, technika dowolna ale najwięcej było prac malowanych i rysowanych. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe (przedszkola i młodsi, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia i wyższa).
Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.            
       
Było nas ponad 70 osób z różnych części powiatu, a wszyscy czuli się tak jakby znali się od dawna. Część oficjalną rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa Płaska- Leszek Bejm. Przywitał on dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości (m.in. ks. Wojciecha Jabłońskiego- Proboszcza parafii w Studzienicznej, Dorotę Piechowską
z Nadleśnictwa Płaska, Romana Rogozińskiego z Nadleśnictwa Augustów, Pawła Glińskiego z Nadleśnictwa Szczebra, Zdzisława Wasilewskiego- Dyrektora PCPR w Augustowie oraz Alinę Saczek- przedstawiciela Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” z Lipska
). Następnie przemówił ksiądz Wojciech oraz Dyrektor PCPR. 
           
       
Uroczystość została wzbogacona występem Karola Wolskiego, który zaśpiewał dwie piosenki Elvisa Presleya (aktora i kabareciarza z Krakowa, który występuje w Grupie Rafała Kmity). 
           
      
Następnie wręczono wszystkim uczestnikom pokaźne nagrody (książki, gry planszowe, albumy, kolorowanki, czapki z daszkiem oraz inne gadżety związane z przyrodą). Wszystkie nagrody zostały za sponsorowane przez nadleśnictwa powiatu augustowskiego.
        Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę pracy, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla Pawła Kowalskiego. Pozostałe nagrody były wręczane przez Karola Wolskiego, który chętnie pozował z dziećmi do zdjęć.
        Kolejnym punktem podsumowania było ognisko z kiełbaskami, podawane były prosto z rusztu i smakowały niesamowicie. Były rozmowy, zdjęcia i zabawy na placu. Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie.
       
Czas unikalnego klimatu szybko minął, pełni pozytywnych wrażeń i emocji wracaliśmy do domów aby nabrać sił do kolejnych zadań mających na celu integrację społeczną różnych środowisk, udzielenie informacji o funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zachęcenie mieszkańców do włączenia się w troskę o dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej i stworzenie im przyjaznego domu poprzez podjęcie się odpowiedzialnej funkcji rodzica zastępczego do czego gorąco zachęcamy.
       
Dziękujemy Panom Nadleśniczym: Leszkowi Skubis, Wojciechowi Stankiewiczowi oraz Tadeuszowi Wasilewskiemu. A w szczególności chciałbym podziękować Pani Dorocie Piechowskiej, Panu Romanowi Rogozińskiemu oraz Panu Pawłowi Glińskiemu za super przyjemną i bezproblemową współpracę. 

                                                                                                                       Łukasz Zubkiewicz

Zapraszamy także do przeczytania artykułu o konkursie z Augustowskiego Reportera:
http://augustowskireporter.pl/aktualnosci/3349-rozwijac-sie-i-spelniac-marzenia.html
 
22-05-2015 10:44:15

WYNIKI!!!! Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 2015!!!


W dniu 22.05.2015r. o godzinie 8:00, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, zebrała się komisja konkursowa w składzie:
- Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)- przewodniczący Komisji
- Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
- Monika Pacuk (PCPR Augustów)
- Alina Saczek (PCPR Augustów)
mająca na celu rostrzygnięcie wyników konkursu plastycznego pt. "Przyroda w świecie moich marzeń".

Wyniki konkursu:

Kategoria: wiek przedszkolny

I miejsce: Amelia Rydzewska
II miejsce: Maja Bogdanowicz
III miejsce: Edyta Romańczuk
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Brayan Ciwiński
II miejsce: Marcin Zdancewicz
III miejsce: Weronika Dołęgowska
Kategoria: gimnazjum
I miejsce: Paulina Grabowska
II miejsce: Oliwia Dołęgowska
III miejsce: Karol Kozłowski i Kacper Naumowicz
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Paweł Kowalski
II miejsce: Krzysztof Kowalski
III miejsce: Katarzyna Sieńkowska i Patryk Skirgajło.
12-05-2015 11:55:27

III edycja konkursu plastycznego pt."PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ"

ZAPROSZENIE  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
wraz z
Nadleśnictwami powiatu augustowskiego
serdecznie zapraszają 
na
Ognisko i podsumowanie
III edycji konkursu plastycznego pt.
„PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ”
dn. 01 czerwca 2015r.,
o godz. 13.00
w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach
Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska.  

Dla osób zainteresowanych bez transportu podstawiony będzie Bus, który zawiezie na ognisko i odwiezie do Augustowa. Bus podstawiony będzie o 12:15 pod PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52- prosimy o telefoniczne poinformowanie o chęci zarezerwowania miejsca.

Gościem specjalnym podsumowania konkursu będzie KAROL WOLSKI- aktor- kabareciarz z Krakowa. Występuję m.in. w serialu „SZKOŁA” w którym wciela się w rolę informatyka- Piotra Gądka oraz jest członkiem Kabaretu Rafała Kmity z Krakowa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (876432071).

Zapraszamy dzieci i opiekunów!!!! 
30-03-2015 11:49:30

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ"


WARUNKI UCZESTNICTA W III EDYCJI KONKURSU  PLASTYCZNEGO
 PT.:
 „ PRZYRODA W ŚWIECIE MOICH MARZEŃ”:
1.       Organizator i współorganizatorzy:
·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,  ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów;
·         Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów;
·         Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka;
·         Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska.
2.       Warunki uczestnictwa:
·         konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz z rodzinnych domów dziecka z     powiatu augustowskiego
·         konkurs przeprowadzony jest w pięciu kategoriach wiekowych
ü        przedszkola
ü        uczniowie szkół podstawowych
ü        uczniowie gimnazjów
ü        uczniowie szkół średnich i wyższych
·         technika prac: sposób wykonania prac jest dowolny (kredki, mazaki, farby, wycinanki, akwarele, materiały takie jak: ryż, kasza, makaron itp.)
·         format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 (zwykła kartka z bloku rysunkowego/technicznego).
3.       Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
·         dane osobowe autora oraz wiek,
·         adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,
·         prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami;
4.       Czas trwania konkursu:                                                   09.04.2015r.- 20.05.2015r.
5.       Przebieg konkursu plastycznego:
Prace należy przekazywać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie   na adres:
·         ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów 
Informacje o rozdaniu nagród, miejscu ich wręczenia oraz wyniki konkursu umieszczone będą do
27.05.2015r.
na stronie:
  
www.pcpr.augustow.pl
6.       Nagrody:
·         Nagrodzone będą wszystkie prace, które będą uczestniczyły w konkursie.
·         Za I, II i III miejsca w każdej kategorii nagrody będą atrakcyjniejsze.
·         Każdy z uczestników dostanie także dyplom uczestnictwa.
 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Łukasz Zubkiewicz
tel. 87-643-20-71
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

05-02-2015 09:11:18

Bal karnawałowy 29.01.2015r.


          Dnia 29 stycznia 2015 roku w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Stroną organizacyjną imprezy zajęli się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pod kierownictwem Moniki Pacuk oraz dyrekcji i pracowników bursy w Augustowie. Nad wszystkim czuwał Dyrektor PCPR w Augustowie, Pan Zdzisław Wasilewski.

Do przeprowadzenia imprezy zostały udostępnione dwie sale oraz część stołówki. Około godz. 15.00 zaczęły przybywać rodziny zastępcze, które poprzebierały swoje pociech w różne postacie oraz przyniosły ze sobą ciasta oraz kanapki, aby nikt nie czuł się głodny i zapomniany.  Na jednej z sal DJ zachęcał do zabaw młodzież i dorosłych w rytmie dysko, natomiast na drugiej były prowadzone zabawy dla dzieci przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone przez animatora dziecięcego Panią Ewę Dańską. Były pokazy cyrkowe, zabawy ruchowe, integracyjne, konkursy na mistrza w pokonywaniu przeszkód, pokaz działania wulkanu itp. Różnorodność zabaw zachęcała dzieci do czynnego udziału. Słuchały uważnie i chętnie wykonywały polecenia osoby prowadzącej osiągając rewelacyjne wyniki (np.: potrafiły kręcić talerzykami nie tylko na patyku ale i na własnym palcu).

Do udziału w zabawach włączały się dzieci przebywające w bursie na zimowisku. Bariery topniały bardzo szybko i wszyscy świetnie się bawili. Nawet młodzież, która na początku z pewnymi oporami patrzyła na parkiet, z czasem ulegała muzyce i wychodziła na parkiet. Były też próby samodzielnych śpiewów. Zostały nawiązywane nowe kontakty i przyjaźnie. Opiekunowie mieli czas na wymianę swoich spostrzeżeń i trosk.

Około 19.00 spotkanie dobiegło końca. Uśmiech dzieci i zadowolone twarze młodzieży świadczyły, że zabawa była udana. Integracja zaowocowała wspólnymi działaniami na rzecz pozostawienia porządku w zajmowanych pomieszczeniach.

Pozostała wdzięczność dla dyrekcji i pracowników bursy za możliwość zorganizowania takiej imprezy.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

«
23-12-2014 10:00:29

Choinka i Jasełka 19.12.2014r.

         
          Dnia 19.12.2014r. w budynku Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt w Augustowie, Koordynatorzy i pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zorganizowali Choinkę dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku do 10 lat.
         
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 od przywitania przez Dyrektora PCPR- Zdzisława Wasilewskiego licznie przybyłych uczestników i gości. Choinkę ubogacił występ dziewcząt z DPS-u. Bogate stroje, ciekawa akcja, dobre przygotowanie podopiecznych sprawiły, że dzieci były pod wrażeniem ciągle zmieniającej się scenerii Jasełek.
         
Następnie przybył Mikołaj ze świtą i licznymi prezentami. Dzieci odważnie podchodziły do Mikołaja po przygotowane im paczki, dzieliły się znajomością wierszy, piosenek oraz był też koncert na cymbałkach. Obdarowane szczęśliwe dzieci wracały do swoich opiekunów.
         
Na zakończenie składano życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Dyrektor PCPR podziękował sponsorom dzięki, którym można było zakupić paczki i zorganizować uroczystość oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek (pączki, ciastka, cukierki, napoje, herbata, kawa). Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem opuszczali DPS niosąc świąteczny nastrój dla tych, którzy pozostali w domach. 

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
08-12-2014 10:46:53

Szkolenie- Uzależnienia 02.12.2014r.

           
            
Dnia 02.12.2014r. w Sali Konferencyjnej na ulicy 3 Maja w Augustowie zostało przeprowadzone szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Uzależnienia”. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym był Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Łukasz Zubkiewicz.
           
            Na spotkanie przybyło 15 osób wraz z dziećmi. Prowadzący wprowadził w tematykę uzależnień, która uderza w prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Omówił cztery sfery: biologiczną, psychiczną, duchową i społeczną oraz zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem działania alkoholu. Bardzo poruszający i trafiający do świadomości był film o oddziaływaniu używek na poszczególne narządy w organizmie ludzkim ( mózg, serce, wątroba, trzustka, naczynia krwionośne itp.). Zwrócono uwagę na aspekt społeczny, który dotyczy zarówno osobę uzależnioną jak i środowiska, w którym te osoby przebywają, tzw. współuzależnienie. Poruszono zagadnienia przyczyn: palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków czy dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przekazywana wiedza była pokazywana na ekranie w postaci slajdów.
            Były też pytania, które aktywizowały uczestników spotkania. Określono pozytywne i negatywne skutki picia alkoholu. Cieszył fakt, że do wypowiedzi zgłaszały się także dzieci i młodzież, które trafnie odpowiadały na stawiane pytania.
         
Na zakończenie zostały rozdane materiały szkoleniowe dzięki, którym uczestnicy będą mogli wracać do poruszonych zagadnień. Szkolenie przebiegło w atmosferze powagi i odpowiedzialności za osoby, które popadły w różnego rodzaju uzależnienia.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
18-06-2014 10:47:37

Podsumowanie konkursu plastycznego w Nadleśnictwie Płaska 13.06.2014

                Dnia 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie ludzi” zorganizowanym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy ścisłej i aktywnej współpracy z Nadleśnictwami Augustów, Płaska i Szczebra.

            Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez 41 uczestników w wieku od 4 do 22 lat. Zostały one podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i młodsi (5 osób i 5 prac), szkoła podstawowa (24 osoby i 28 prac), gimnazjum (9 osób i 11 prac) i szkoła średnia i starsi (3 osoby i 4 prace). Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.

            Komisja konkursowa w składzie: Monika Pacuk (PCPR w Augustowie), Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska), Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra), Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów) zebrała się dnia 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w PCPR w Augustowie w celu wyboru najlepszych prac.

Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę prac, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla rodzeństwa: Natalii Grabowskiej, Pauliny Grabowskiej, Kariny Grabowskiej i Karoliny Grabowskiej, które odebrały nagrodę osobiście wraz z babcią. Pozostałe nagrody były wręczane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Płaska Pana Tomasza Jarosza.

Były też ciepłe słowa dotyczące organizacji konkursu oraz podziękowanie za bliską i owocną współpracę z nadleśnictwami, które w imieniu rodzin zastępczych skierował Pan Dyrektor Zdzisław Wasilewski.

Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie. Odbyło się także ognisko z kiełbaskami, Nadleśnictwo Płaska przygotowało bardzo suto zastawione stoły, nikt z ogniska nie wyszedł głodny. Dziękujemy za to przygotowanie Nadleśniczemu Panu Leszkowi Skubisowi, Pani Dorocie Piechowskiej i pracownikom Nadleśnictwa Płaska.

Cała uroczystość trwała około 2 godzin , wszyscy bawili się dobrze , dzieci  miały dużo miejsca do wybiegania się i zabawy .

Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.