Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach
 bip2
10-03-2016 09:38:06

PROGRAM 500 +

PROGRAM RODZINA 500 +

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) mającej wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+", w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

 

Dodatkowe informacje i wniosek do pobrania w zakładce: PROGRAM 500 plus

18-03-2016 13:25:01

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów  w terminie od 29 lutego do 13 kwietnia 2016 roku:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów
godz. 7.30-15.30


W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadmi dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Procedury realizacji programu znajdują się na stronie : www.pfron.org.pl
09-02-2016 19:04:48

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się do ludzi dobrego serca, którzy chcieliby stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej i wychowania bezpieczny, pełen ciepła dom.

Chętnych do pomocy i współpracy zapraszamy do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 pokój 9.

Zapraszamy również DO KONTAKTU telefonicznego (087) 643– 20 – 71.

 

«
03-03-2016 20:05:29

WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
przy współpracy z Przedszkolem nr 6 w Augustowie zaprasza
rodziców zastępczych dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia)
do udziału w warsztatach prowadzonych przez Pedagoga z
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Augustowie na temat:
„Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym".

 


Spotkanie odbędzie się dnia 10 marca 2016r. o godz. 15:15 w siedzibie Przedszkola nr 6 w Augustowie, ul. Śródmieście 29.

 

W/w bezpłatne zajęcia będą prowadzone i realizowane przez Przedszkole nr 6 w Augustowie w ramach projektu „Dom pełen harmonii - cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców". W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

1.      Zajęcia dla dzieci raz w miesiącu prowadzone przez trenerów KLANZA (15.03.2016r., godz. 9:30).

2.      Zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów raz w miesiącu dotyczące tańca, zabaw ruchowo - integracyjnych, zabaw plastycznych.

3.      Warsztaty dla rodziców/opiekunów raz w miesiącu na temat: „Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym" (10.03.2016r., godz.15:15), „Zdrowe żywienie dziecka prowadzone przez specjalistów w/w zakresie".

4.      Festyn rodzinny „Mamo, tato, pobaw się ze mną" przeprowadzony na koniec projektu.

 

Zajęcia będą realizowane w Przedszkolu nr 6 w Augustowie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2016r. O dokładnych terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.
 

09-02-2016 18:45:32

GRUPA WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza rodziny zastępcze

do udziału w organizowanych grupach wsparcia.

Celem powstałej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych jest wzajemna pomoc jej członków w rozwiązywaniu wspólnych problemów i trudności, wynikających z faktu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Spotkania w ramach grupy samopomocy stanowić będą miejsce wymiany doświadczeń oraz otrzymywania wsparcia i siły płynącej ze strony uczestników grupy. Stałym elementem spotkań będzie psychoedukacja, prezentowana w formie miniwykładów, prezentacji, warsztatów prowadzona przez specjalistów.

Spotkania grup wsparcia będą organizowane raz w miesiącu w terminach:

1.   16.02.2016r., godz. 16:00

2.      15.03.2016r., godz. 16:00

3.      19.04.2016r., godz. 16:00

4.      17.05.2016r., godz. 16:00

5.      14.06.2016r., godz. 16:00

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 16 lutego 2016r. o godz. 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, sala 15. Tematem zajęć będzie: „Skuteczna komunikacja: jak mówić do dzieci żeby nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły ”.

Kolejne tematy spotkań będą zgodne ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych. Istnieje, po uprzednim uzgodnieniu/zgłoszeniu, możliwość zapraszania specjalistów z interesujących dziedzin na grupę wsparcia.

01-02-2016 13:12:38

PROGRAM: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”


!!! OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Ponadto w konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

Treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


21-12-2015 22:53:44

ZAPROSZENIE NA BAL PRZEBIERAŃCÓW Z ANIMATOREM

ZAPROSZENIE  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 
serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami 
na
BAL PRZEBIERAŃCÓW Z ANIMATOREM
podczas którego odbędzie się konkurs na najlepsze przebranie
Bal odbędzie się w dniu 05.01.2016r.
o godzinie 10:00
w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A
16-300 Augustów
26-01-2016 09:36:51

KULIG Z OGNISKIEM

27 stycznia 2016r. godz. 10:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 
serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych
na
KULIG Z OGNISKIEM
Kulig odbędzie się w dniu
27 stycznia 2016 r.
o godzinie 10:00
w Gospodarstwie agroturystycznym FUTOR
Podnowinka 24, 16-304 Nowinka

Informujemy, iż spotkanie zakończy się ogniskiem wraz z ciepłą herbatą.

«
21-12-2015 22:17:07

JASEŁKA 14.12.2015 r.

Dnia 14 grudnia 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie po raz kolejny zorganizowało Jasełka i spotkanie z Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu augustowskiego. Miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach serdeczne podziękowania należą się sponsorom, którzy tak hojnie zechcieli nas wesprzeć w tym przedsięwzięciu. To głównie dzięki ich ofiarności można było przygotować 60 upominków dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wraz z rodzinami zastępczymi dziękują wszystkim darczyńcom oraz osobom, które ufundowały paczki i zaangażowały się w organizację Jasełek i spotkania z Mikołajem

Nasze podziękowania kierujemy do:

- Centrum Budowlanego Koszewscy, Augustów;

- Zakładu Piekarniczego Jerzy Bernatowicz, Augustów;

- Restauracji „Pod Jabłoniami, Augustów;

- „Rozbud” A. Łapiński, Augustów;

- „Transdźwig „ Zawadzcy, Augustów;

- Nadleśnictwa Augustów;

- Dobkowski Paliwa, Augustów.

Bardzo serdecznie dziękujemy Marii Kiłyk Siostrze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej za  udostępnienie nam sali, w której możliwe było zorganizowanie spotkania.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Transportowemu Necko Augustów, za transport dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami do miejsca spotkania.

Dzięki Państwu ten dzień był niezwykle wyjątkowy, a na twarzach dzieci widniał szeroki uśmiech!

 Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

09-06-2015 11:17:38

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”- podsumowanie III edycji konkursu plastycznego

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”            

        Dnia 01.06.2015r.  o godzinie 13:00 w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie III edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie moich marzeń” zorganizowanego przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz Nadleśnictwami Augustów, Płaska oraz Szczebra. W konkursie brały udział dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego.           
       
W konkursie udział wzięły 53 osoby, które przekazały 58 prac, technika dowolna ale najwięcej było prac malowanych i rysowanych. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe (przedszkola i młodsi, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia i wyższa).
Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.            
       
Było nas ponad 70 osób z różnych części powiatu, a wszyscy czuli się tak jakby znali się od dawna. Część oficjalną rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa Płaska- Leszek Bejm. Przywitał on dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości (m.in. ks. Wojciecha Jabłońskiego- Proboszcza parafii w Studzienicznej, Dorotę Piechowską
z Nadleśnictwa Płaska, Romana Rogozińskiego z Nadleśnictwa Augustów, Pawła Glińskiego z Nadleśnictwa Szczebra, Zdzisława Wasilewskiego- Dyrektora PCPR w Augustowie oraz Alinę Saczek- przedstawiciela Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” z Lipska
). Następnie przemówił ksiądz Wojciech oraz Dyrektor PCPR. 
           
       
Uroczystość została wzbogacona występem Karola Wolskiego, który zaśpiewał dwie piosenki Elvisa Presleya (aktora i kabareciarza z Krakowa, który występuje w Grupie Rafała Kmity). 
           
      
Następnie wręczono wszystkim uczestnikom pokaźne nagrody (książki, gry planszowe, albumy, kolorowanki, czapki z daszkiem oraz inne gadżety związane z przyrodą). Wszystkie nagrody zostały za sponsorowane przez nadleśnictwa powiatu augustowskiego.
        Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę pracy, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla Pawła Kowalskiego. Pozostałe nagrody były wręczane przez Karola Wolskiego, który chętnie pozował z dziećmi do zdjęć.
        Kolejnym punktem podsumowania było ognisko z kiełbaskami, podawane były prosto z rusztu i smakowały niesamowicie. Były rozmowy, zdjęcia i zabawy na placu. Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie.
       
Czas unikalnego klimatu szybko minął, pełni pozytywnych wrażeń i emocji wracaliśmy do domów aby nabrać sił do kolejnych zadań mających na celu integrację społeczną różnych środowisk, udzielenie informacji o funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zachęcenie mieszkańców do włączenia się w troskę o dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej i stworzenie im przyjaznego domu poprzez podjęcie się odpowiedzialnej funkcji rodzica zastępczego do czego gorąco zachęcamy.
       
Dziękujemy Panom Nadleśniczym: Leszkowi Skubis, Wojciechowi Stankiewiczowi oraz Tadeuszowi Wasilewskiemu. A w szczególności chciałbym podziękować Pani Dorocie Piechowskiej, Panu Romanowi Rogozińskiemu oraz Panu Pawłowi Glińskiemu za super przyjemną i bezproblemową współpracę. 

                                                                                                                       Łukasz Zubkiewicz

Zapraszamy także do przeczytania artykułu o konkursie z Augustowskiego Reportera:
http://augustowskireporter.pl/aktualnosci/3349-rozwijac-sie-i-spelniac-marzenia.html
 
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .